VirtualCar360 Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie

Informujemy, że VirtualCar360 Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w ramach programu:

"S5-Akcelerator Technologii 5G finansowanego z Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych".