Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, że poprzez portalinternetowy www.virtualcar360.com możemy gromadzić Państwa dane osobowe (zwłaszcza w zakresie informacji podanych w formularzach kontaktowych oraz zawartych w plikach „cookies”) przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Państwa prywatności.

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Administratorem Państwa danych jest VIRTUALCAR360 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 3/25 (KRS 0000785859), zwana dalej „Administratorem”

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy korespondencyjnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: gdpr@exacto-holding.com

 3. Administrator jest właścicielem serwisu www.virtualcar360.com

 

§ 2 Cele i podstawy przetwarzania danych na portalu virtualcar360.com

 1. Poprzez portal www.virtualcar360.com Administrator może zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe.

 2. Administrator zbiera Państwa dane osobowe (w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych danych podanych w treści wiadomości) w szczególności poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie www.virtualcar360.com, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 3. W powyższym przypadku przetwarzanie danych może następować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie i informowaniu o dostępnych produktach i usługach).

 4. W przypadku osób, które wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów i informacji handlowych, Administrator będzie przetwarzał wskazane w formularzu kontaktowym w celu kierowania komunikatów marketingu bezpośredniego oraz innych informacji dotyczących działalności Administratora.

 5. W powyższym przypadku przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach promocyjnych i informacyjnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda).

 6. Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu, dla którego ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na realizację celów wskazanych powyżej.

 

§ 3 Korzystanie ze strony linkedin.com/company/virtualcar360/

 1. Dane osobowe użytkowników korzystających ze strony www.linkedin.com/company/virtualcar360/ są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.

 2. Podanie danych osobowych poprzez stronę www.linkedin.com/company/virtualcar360/ jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company zasady funkcjonowania serwisu www.linkedin.com wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia do Administratora.

 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony www.linkedin.com/company/virtualcar360/ odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.linkedin.com znaleźć można pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/. Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować stronę www.linkedin.com/company/virtualcar360/ lub usunąć konto w serwisie www.linkedin.com

 

§ 4 Korzystanie z Fanpage facebook.com/kup.samochod.online

 1. Dane osobowe użytkowników korzystających z Fanpage www.facebook.com/kup.samochod.online/  są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym Fanpage, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Facebook Ireland Ltd. danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.

 2. Podanie danych osobowych na Fanpage www.facebook.com/kup.samochod.online/ jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Facebook Ireland Ltd zasady funkcjonowania serwisu www.facebook.com wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.

 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage www.facebook.com/kup.samochod.online/ odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z Fanpage.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.facebook.com znaleźć można pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation. Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować Fanpage www.facebook.com/kup.samochod.online/ lub usunąć konto w serwisie www.facebook.com.

 

§ 5 Korzystanie z profilu instagram.com/VirtualCar360/

 1. Dane osobowe użytkowników korzystających z profilu www.instagram.com/VirtualCar360/ są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Facebook Ireland Ltd. danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.

 2. Podanie danych osobowych na www.instagram.com/VirtualCar360/ jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Facebook Ireland Ltd zasady funkcjonowania serwisu www.instagram.com wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.

 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników profilu www.instagram.com/VirtualCar360/ odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.instagram.com znaleźć można pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875. Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować profil www.instagram.com/VirtualCar360/ lub usunąć konto w serwisie www.instagram.com.

 

§ 6 Korzystanie z kanału VirtualCar360 na portalu youtube.com

 1. Dane osobowe użytkowników korzystających z kanału Administratora na portalu youtube.com (www.youtube.com/channel/UC9RbrJzVtw7KqGXsj-80l_g) są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Google Ireland Ltd. danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.

 2. Podanie danych osobowych poprzez Administratora na portalu youtube.com jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Google Ireland Ltd zasady funkcjonowania serwisu www.youtube.com wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.

 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników profilu Administratora na portalu youtube.com odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.youtube.com znaleźć można pod adresem https://policies.google.com/privacy. Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować profil Administratora na portalu youtube.com lub usunąć konto w serwisie www.youtube.com.

 

§ 7 Zasady przetwarzania danych i przysługujące uprawnienia

 1. Administrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dba o bezpieczeństwo danych oraz szanuje prawo do prywatności.

 2. Przetwarzanie wszelkich danych następuje wyłącznie na zabezpieczonych serwerach, z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania portalu www.virtualcar360.com Administrator nie będzie udostępniał Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Administrator nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych w rozumieniu art. 22 RODO.

 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz prawo do żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Możecie Państwo także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych lub chcecie Państwo zrealizować uprawnienia wskazane powyżej prosimy o kontakt z Administratorem w formie korespondencyjnej lub pod adresem e-mail: gdpr@exacto-holding.com